ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Καλώς ήρθατε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα Vorwerk, έναν ιστότοπο στον οποίο όλα τα προϊόντα της εταιρείας με την εταιρική επωνυμία «Vorwerk Ellas ΕΕ» με έδρα στη διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 263A, 14561, Κηφισιά, Αττική, αριθμός ΓΕΜΗ 172739301000 και ΑΦΜ 802237916 / ΔΟΥ Κηφισιάς (εφεξής «εμείς» ή «εμάς) διατίθενται προς πώληση.

Κάνοντας χρήση αυτού του ιστότοπου [ή τοποθετώντας μια παραγγελία μέσω αυτής], συμφωνείτε να δεσμευτείτε από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της Vorwerk, καθώς και τις Πολιτικές Απορρήτου μας. Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους & τις Προϋποθέσεις και τις Πολιτικές Απορρήτου, μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο. Οι Όροι & Προϋποθέσεις και οι Πολιτικές Απορρήτου μπορούν να τροποποιηθούν. Είναι δική σας ευθύνη να τις διαβάζετε τακτικά. [Αγοράζοντας οποιοδήποτε στοιχείο από αυτόν τον ιστότοπο, συνάπτετε σύμβαση μαζί μας υπό αυτούς τους όρους.]

Οι πληροφορίες ή τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις Πολιτικές Απορρήτου. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και λεπτομερειών και δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες ή τα στοιχεία που μας έχετε παράσχει είναι αληθή και ακριβή.

Επιπλέον, χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο [ή / και τοποθετώντας οποιαδήποτε παραγγελία μέσω αυτής], δεσμεύεστε:

  1. Να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα αποκλειστικά για την υποβολή νόμιμων αιτημάτων και την ενημέρωση για τα προϊόντα της Vorwerk [ή για να κάνετε μια παραγγελία]·
  2. Να μην κάνετε κερδοσκοπικές, ψευδείς ή δόλιες παραγγελίες. Εάν έχουμε εύλογα την πεποίθηση ότι έχει γίνει τέτοια παραγγελία, θα έχουμε δικαίωμα να ακυρώσουμε την παραγγελία και να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές.
  3. Να παρέχετε σωστά και ακριβή στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομείου ή / και άλλα στοιχεία επικοινωνίας και να αναγνωρίζετε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εν λόγω στοιχεία για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που αυτό αποδειχθεί αναγκαίο (βλ. Πολιτική Απορρήτου). Αν δεν μας δώσετε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε την παραγγελία σας. Κάνοντας παραγγελία μέσω του ιστότοπου, εγγυάστε ότι είστε δικαιοπρακτικά ικανοί να συνάψετε δεσμευτικές συμβάσεις·
  4. Να μην (i) δημοσιεύετε, μεταδίδετε, αναδιανέμετε, μεταφορτώνετε ή προωθείτε οποιαδήποτε επικοινωνία ή περιεχόμενο που θα μπορούσε να βλάψει ή να επηρεάσει αρνητικά την επιχείρηση, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας· (ii) ενεργείτε με τρόπο που, ή χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε συσκευή που, περιορίζει, βλάπτει, παρεμποδίζει ή παρακωλύει οποιονδήποτε άλλο χρήστη να χρησιμοποιήσει ή να απολαμβάνει τον ιστότοπο της Vorwerk, ή που επηρεάζει την ασφάλεια του ιστότοπου· ή (iii) χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε συσκευή ή επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε μηχανή, λογισμικό, εργαλείο, πράκτορα, σενάριο ή άλλη συσκευή ή μηχανισμό (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς ανιχνευτές ιστού, διαδικτυακά ρομπότ, εφαρμογές ευρετηρίασης, είδωλα ή ευφυείς πράκτορες) για να πλοηγηθείτε ή να αναζητήσετε τον ιστότοπο ή να αντιγράψετε περιεχόμενο από τον ιστότοπο.

 

[η ίδια δήλωση αποποίησης ευθύνης με τη διεύθυνση https://www.vorwerk.co.uk/en/c/home/footer/disclaimer.html μπορεί να τεθεί επίσης]