Πολιτική Προστασίας

Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Ενημερώθηκε: 26.01.2024

Περιεχόμενα

1. Ποια Προσωπικά Δεδομένα επεξεργαζόμαστε

2. Νομική βάση και σκοπός επεξεργασίας

3. Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων

4. Διεθνείς διαβιβάσεις Προσωπικών Δεδομένων

5. Διατήρηση δεδομένων

6. Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων σας

7. Τα δικαιώματά σας

8. Τρόπος επικοινωνίας

Ο παρών ιστότοπος ανήκει και παρέχεται από τη Vorwerk Ελλάς Ετερόρρυθμη Εταιρεία, με αριθμό ΓΕΜΗ 172739301000, ΑΦΜ 802237916, η οποία εδρεύει στην Κηφισιά, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 263Α (εφεξής η «Εταιρεία», «εμείς», «εμάς», «μας»), η οποία είναι επίσης υπεύθυνη για τη λειτουργία και τη διαχείρισή του.

Με την παρούσα, η Εταιρεία σας ενημερώνει σχετικά με το πως επεξεργάζεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα (εφεξής η «Ενημέρωση»), υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας (υπό την έννοια του ΓΚΠΔ), όταν περιηγείστε και κάνετε χρήση του ιστοτόπου www.vorwerk.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος») και όταν επικοινωνείτε μαζί μας. Επίσης, διαθέσιμη στον Ιστότοπο θα βρείτε την Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω της χρήσης ιχνηλατών (εφεξής η «Ενημέρωση για τη χρήση ιχνηλατών»). Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, αναγνωρίζετε και δηλώνετε ανεπιφύλακτα ότι έχετε ελέγξει, κατανοήσει και αποδεχθεί όλους τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Ενημέρωση και στην Ενημέρωση για τη χρήση ιχνηλατών. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από τους εν λόγω όρους, οφείλετε να αποφύγετε την περιήγηση στον Ιστότοπο και τη χρήση αυτού.

Οι λέξεις «εσείς» ή «εσάς» στην παρούσα Ενημέρωση αποτελούν αναφορές στα άτομα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε, δηλαδή στους χρήστες (φυσικά πρόσωπα που έχουν πρόσβαση, περιηγούνται και χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο (π.χ. για σκοπούς ενημέρωσης, επικοινωνίας, συμμετοχής σε διαγωνισμό, κλπ.).

Στην παρούσα Ενημέρωση, ως «Προσωπικά Δεδομένα» νοούνται οι πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας, άμεσα ή έμμεσα, και ειδικότερα μέσω αναφοράς σε ορισμένο αναγνωριστικό, όπως το όνομά σας, δεδομένα τοποθεσίας, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό (π.χ. διεύθυνση IP) κ.λπ.

Τηρούμε την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - «ΓΚΠΔ»), του Ν. 4624/2019, του Ν. 3471/2006, καθώς και τις οδηγίες και τις κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΑΠΔΠΧ») και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων.

Ενδέχεται κατά διαστήματα να ενημερώνουμε την παρούσα Ενημέρωση (π.χ. για να αποτυπωθεί μια τροποποίηση στο εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο ή τις πρακτικές μας) και θα αναθεωρούμε την ημερομηνία στην αρχή της παρούσας, ώστε να αντικατοπτρίζει την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η εν λόγω ενημέρωση. Θα πρέπει να ελέγχετε συχνά για ενημερώσεις. Με την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Ενημέρωσης τεκμαίρεται ότι έχετε ελέγξει και αποδεχτεί την εκάστοτε ισχύουσα Ενημέρωσή μας.

1. Ποια Προσωπικά Δεδομένα επεξεργαζόμαστε

Κατά την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο και τη χρήση αυτου, συλλέγουμε και περαιτέρω επεξεργαζόμαστε ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα σας, προκειμένου να είμαστε σε θέση να παρέχουμε πρόσβαση στον Ιστότοπο και τις λειτουργίες του.

Τα είδη Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουμε και περαιτέρω επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς συλλέγονται απευθείας από εσάς και εξαρτώνται από το περιεχόμενο της αλληλεπίδρασης που έχετε μαζί μας και με τον Ιστότοπο. Εμείς και οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών ανάλυσης με τους οποίους συνεργαζόμαστε ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τεχνολογίες ιχνηλάτησης που συλλέγουν και περαιτέρω επεξεργάζονται στοιχεία από τη συσκευή σας, όταν επισκέπτεστε ή αλληλεπιδράτε με τον Ιστότοπο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Ενημέρωσή μας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω της χρήσης ιχνηλατών.

Κατά περίπτωση και αναλόγως του ειδικού σκοπού για τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα επεξεργαστούμε τα ακόλουθα: 

Εάν περιηγηθείτε στον Ιστότοπο, η Εταιρεία θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί περαιτέρω τα ακόλουθα δεδομένα:

  • στοιχεία που συλλέγονται μέσω ιχνηλατών (για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την Ενημέρωση για τη χρήση ιχνηλατών).

Εάν επικοινωνείτε με την Εταιρεία μέσω του Ιστοτόπου, η Εταιρεία θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί περαιτέρω τα ακόλουθα δεδομένα:

  • ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το αίτημά σας.

 

2. Νομική βάση και σκοπός επεξεργασίας

Επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όταν υπάρχει νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία, μόνο εάν και εφόσον ισχύει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης (π.χ. στην περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετέχετε σε κάποιο διαγωνισμό) (Σύμβαση),
  • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε εμείς ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύουν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας που επιβάλλουν την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων· παραδείγματος χάριν, τα εν λόγω έννομα συμφέροντα περιλαμβάνουν α) την παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και ασφαλής λειτουργία του, καθώς και για λόγους εντοπισμού και πρόληψης περιπτώσεων απάτης και κατάχρησης, β) τη βελτίωση των λειτουργιών και υπηρεσιών του Ιστοτόπου, γ) την απάντηση σε ερωτήματα/αιτήματα, όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Ιστοτόπου (Έννομα συμφέροντα) ή/και
  • έχετε συγκατατεθεί στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας. Αυτό ισχύει κυρίως όταν μας ζητάτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για λόγους μάρκετινγκ ή όταν εγγράφεστε σε ενημερωτικά δελτία, καθώς και για τη χρήση ορισμένων cookies και τεχνολογιών ιχνηλάτησης (Συγκατάθεση).

3. Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων

Αναθέτουμε σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις οδηγίες μας, την παροχή ορισμένων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών πληροφορικής και διαχείρισης συστημάτων, όπως, ενδεικτικά, υπηρεσίες φιλοξενίας δεδομένων, υπηρεσίες μάρκετινγκ και επικοινωνίας, υπηρεσίες υποστήριξης IT.

Στον βαθμό που απαιτείται, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα σε αρχές επιβολής του νόμου, κυβερνητικές αρχές, αρμόδιες ανεξάρτητες ρυθμιστικές/εποπτικές αρχές, αρμόδια δικαστήρια και άλλες δικαστικές αρχές, τους επαγγελματίες εξωτερικούς μας συμβούλους, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων, ελεγκτών, λογιστών και ασφαλιστών που μας παρέχουν σχετικές υπηρεσίες. Σε περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς, τα Προσωπικά σας Δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν στους τρίτους που συμμετέχουν στη συγχώνευση ή την εξαγορά. Επίσης, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες που σας αφορούν σε σχέση με μια εμπορική συναλλαγή στο πλαίσιο της οποίας ζητείται χρηματοδότηση, επένδυση ή στήριξη.

4. Διεθνείς διαβιβάσεις Προσωπικών Δεδομένων

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους ανωτέρω παραλήπτες, τυχόν διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων εκτός ΕΕ/ΕΟΧ για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας, λόγω κοινοποίησης προσωπικών δεδομένων σε αυτούς, θα βασίζεται σε απόφαση επάρκειας που εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή θα υπόκειται στις κατάλληλες και ενδεδειγμένες εγγυήσεις και προϋποθέσεις για τη διασφάλιση ενός επαρκούς επιπέδου προστασίας των δεδομένων, π.χ. συμβάσεις διαβίβασης δεδομένων βάσει τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται εκτός ΕΕ/ΕΟΧ ή για να λάβετε αντίγραφο των εγγυήσεων που εφαρμόζονται για την προστασία των δεδομένων που διαβιβάζονται εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση […].

5. Διατήρηση δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους προαναφερόμενους σκοπούς θα διατηρούνται γενικά για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, π.χ. για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να απαντήσουμε σε ένα αίτημά σας. Μόλις ολοκληρωθεί ο σκοπός της επεξεργασίας, θα διαγράψουμε ή θα ανωνυμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

Σχετικά με τη διατήρηση των δεδομένων που συλλέγουμε μέσω cookies και άλλων ιχνηλατών, παρακαλείσθε να διαβάσετε την Ενημέρωση για τη χρήση ιχνηλατών.

6. Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων σας

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων επεξεργασίας.

7. Τα δικαιώματά σας

Υπό τους όρους που προβλέπονται στην εφαρμοστέα νομοθεσία, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας:

Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ενημερωθείτε και να λάβετε εξηγήσεις σχετικά με το αν επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν, τις κατηγορίες αυτών των δεδομένων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων σας που υποβάλλουμε σε επεξεργασία.

Δικαίωμα διόρθωσης: Εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας είναι ανακριβή ή ελλιπή, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή συμπλήρωσή τους.

Δικαίωμα διαγραφής: Υπό τις κατάλληλες συνθήκες, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, μπορείτε να μας ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας είναι ανακριβή ή ότι η επεξεργασία είναι παράνομη ή ότι δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα ή έχετε αντιρρήσεις για την αυτοματοποιημένη διαδικασία (κατά περίπτωση), δικαιούστε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας.

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον οργανισμό (υπεύθυνο επεξεργασίας), τον οποίο θα μας υποδεικνύετε.

Ανάκληση της συγκατάθεσης: Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας, που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας, πριν την ανάκλησή της.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ: Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην ΑΠΔΠΧ σχετικά με θέματα που αφορούν την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από την Εταιρεία. Η ΑΠΔΠΧ εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523. Περισσότερες πληροφορίες για τις αρμοδιότητες της ΑΠΔΠΧ και του τρόπου υποβολής καταγγελίας θα βρείτε στον ιστότοπο www.dpa.gr.

8. Τρόπος επικοινωνίας

Εάν έχετε ανησυχίες ή ερωτήματα σχετικά με την παρούσα Ενημέρωση ή επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που αναφέρονται στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας», επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση […].